bw-logo

Misyon Ve VizyonumuzMisyon&Vizyon;

•Müşterilerimizin ihtiyaçlarını tam olarak anlamak, kapsamlı bir şekilde değerlendirerek hızlı çözüm üretmeye çalışmak
 
•Hedeflerimize ulaşmamız ancak müşterilerimizin değişen ihtiyaçlarını ve beklentilerini rakiplerimizden daha iyi ve hızlı değerlendirip, yanıtlamamızla ve karşılamamızla mümkün olacaktır.
 
•Müşterilerimizle hedeflediğimiz uzun dönemli ilişkimizin sağlanması ve müşterilerin bize olan bağlılığını elde edebilmemiz, müşteri ihtiyaçlarının kapsamlı bir şekilde anlaşılmasından ve etik kurallara bağlı kalarak sunduğumuz üstün hizmetlerden geçmektedir.
ilişkilerimizi şeffaflık, süreklilik, karşılıklı güven ve dürüstlük esasına göre yürütürüz.
 
•Sözlerimiz, eylemlerimiz, davranış biçimlerimiz ve kararlarımız kendi içinde tutarlı bir bütündür.
 
•Yenilikçilik, başarımızın, karlılığımızın, gelişmemizin ve öncülüğümüzün temelidir.
 
•Öğrenen ve gelişen bir iş kültürüyle çalışırız. Sürekli gelişen, yüksek performansla görünür katkı yaratan çalışanlarımızı ayrıştırır ve ödüllendiririz.
 
•İyi değerlendirilmiş olmak kaydıyla risk almayı destekler, ortaya çıkabilecek başarısızlığı da göğüsleriz.
 
•Ürünlerimizin, hizmetlerimizin, iş yapış şekillerimizin ve süreçlerimizin hem bizler hem de müşterilerimiz için daha etkin ve verimli olmasını sağlayacak yenilikleri bulur ve uygularız.
 
•Müşterilerimiz ile birlikte hareket ederek, yenilikçiliğimizi onların beklentilerini oluşturmak ve aşmak için kullanırız.
 
•Sadece kendimize değil topluma karşı da sorumlu olduğumuzun bilinciyle çalışırız.
 
•Çevre sorunlarına olan hassasiyetimizden dolayı, üretimimizde çevreye zarar vermemek için önlem alırız.
 
•Çalışanlarımızın tüm yetenek ve bilgilerini hem bireysel çalışmalarında hem de takımlar içerisinde şirketimize kazandırmalarını isteriz.

 

1