bw-logo

Taşıma HelezonuTaşıma Helezonu

Hammaddenin bir yerden başka bir yere taşınmasında kullanılır.

Yükleme Bandı

 

1